Архив за месец: ноември 2011

Възможен ли е професионален лобизъм в България?

За професионален лобизъм в една държава би могло да се говори тогава, когато съществуват добре развити демократични процедура и професионални, добре подготвени  политици. Тези процедури могат да бъдат записани в закони или възприети в практиката, но основното изискване е да има наложено в обществото съзнание, че нарушаването на тези процедури е недопустимо и всяка проява

Защо съм християндемократ

Една от главните съвременни политически разновидности на консервативната идеология и практика е християндемокрацията. Като идеология тя е следствие от продължителното взаимодейстние между традиционни консервативни идеи и християнската идеология, като отчита появата на модерната демокрация, влиянието на либералните и нововъзникналите социалистически идеи. Християндемокрацията като самостоятелно идеологическо течение възниква в края на ХIХ век след прочутата енциклика