Днес убедено може да се твърди, че сърцето на капитализма са иновациите. Същевременно може да се каже, че иновациите изискват някаква степен на монопол, за да могат да бъдат защитени. Ако конкуренцията е перфектна, съгласно базовия икономически модел, изобретателите не биха могли да получат никакви приходи от своите изобретения, а без изобретения икономиката би стагнирала.