Днес за пореден път се сблъсках със случай на безпардонно отношение на данъчната администрация към българския бизнес. На утвърден застрахователен брокер не му признават разходи, които той е направил за различни услуги, свързани с неговия бизнес и то за последните 5 години. Причината е, че част от фирмите, които са му издали фактури били в