Архив за месец: юни 2013

Reforms, Law Enforcement and Power

No radical economic reform can be implemented without relevant laws to regulate the economic environment. Establishing the power of the law is one of the basic pillars of modern Western civilization, although it is hardly ever understood in Bulgaria. Here, people still believe that crucial reforms can be made without the need of strong legislation

Реформи, прилагане на закона и власт

Радикални икономически реформи не могат да бъдат прилагани без да са налични съответните закони, регулиращи икономическото пространство. Установяването на силата на закона е един от основните стълбове на модерната Западна цивилизация, въпреки че това не се разбира в България. Тук продължава да се вярва, че решителни реформи могат да бъдат извършени без силно законодателство и

Театърът с „фалшивите“ бюлетини

Много бързо спря офанзивата на новия главен прокурор срещу ГЕРБ. Не само бързо, но и рязко. Имайки предвид бързината, с която правосъдната система в България работи, изненадващо е, че в рамките на два месеца Инспекторатът към ВКП излезе с решение за оневиняване на участниците на срещата в Банкя, което означава, че срещу тях няма да