4 625 Преглеждания

Не вдигайте данъците, дайте шанс на България!

България има шанс!

България има шанс да се превърне в една от най-динамично развиващите се европейски държави, членки на ЕС, благодарение на изключителната динамика и развитие на високотехнологичните сектори, като компютърните технологии и аутсорсинг услугите. Тези сектори формират все още малка част от БВП на страната, но отбелязват забележителни икономически ръстове, достигащи до 30% годишно. Не е далеч моментът, когато секторите, внедряващи и работещи с високотехнологични компютризирани и автоматизирани технологии, както и предлагащи модерни и изключително бързо развиващи се аутсорсинг услуги в България ще се превърнат в структуроопределящи за българската икономика и ще изпреварят дори туризма. За разлика от много други сектори и отрасли обаче, секторите на новата и модерна икономика привличат и задържат в България високообразовани специалисти, от които България има сериозна нужда, като предлагат високо и конкурентно заплащане. Де факто средната заплата в тези сектори е значително над средната заплата в страната, като в IT сегмента средното заплащане надхвърля 1600 лв.

Потенциалът на българския IT сектор е международно признат. Чуждестранните посолства в България непрекъснато докладват на своите правителства за развитието на този сектор в страната, изтъквайки значителния брой световни компании, изградили развойни центрове тук, както и установилите се пазарни предимства. Същевременно международни аналитични и консултантски центрове и компании, като Световният икономически форум, Economist Intelligence Unit, A.T.Kearney  и много други неизменно поставят България в челните места на своите класации за качество на IT инфраструктурата, за качеството на предлаганите аутсорсинг дейности и услуги.

Ето само няколко признания за нивото на високотехнологичните сектори в България:

  • Базираната във Вашингтон изследователска и аналитична компания Clutch, фокусирана върху IT пазара в световен мащаб поставя България на 5-та позиция в света като топ аутсорсинг дестинация и на 1-во място в Източна Европа за установяване на бизнес операции с общи индекс от 6.4
  • В своя 2016 Global Services Location Index™ A.T. Kearney поставя България на 12-то място в света с общи индекс от 5.60 и на 2-ро място след Полша в Източна Европа по отношение на предоставянето на аутсорсинг услуги, включително IT поддръжка и call-центрове.

За съжаление обаче в сравнение с предишната класация на A.T.Kearney, България слиза с 3 места в класацията и отстъпва лидерската си позиция в Източна Европа на Полша. Разбира се, има причини за това отстъпление и те са основно две: увеличаване на разходите на компаниите за издръжка, най-вече за персонал, което от една страна се дължи на огромната конкуренция в сектора за високообразовани специалисти, а от друга – с неблагоприятния трудов пазар в страната, който освен чисто демографското ограничен е свързан и с проблеми в образователната система на България.

Говорейки за разходи за издръжка, следва да се посочи, че за 2015 г. данъчните плащания като дял от оперативните приходи на аутсорсинг компаниите са били почти два пъти по-високи спрямо всички останали компании в страната и почти три пъти повече спрямо 100-те най-големи български фирми. Същевременно разходите за заплати и възнаграждения се увеличават пропорционално с приходите на фирмите в сектора, а разходите за социални осигуровки почти са се удвоили спрямо 2011 г. и се очаква да се удвоят още веднъж през 2020 г., достигайки 8.74% от всички разходи.

Високотехнологичните компании в България имат своя принос за икономическия ръст на страната и въпреки че тяхната концентрация е основно в София и Пловдив, области, в които фирмите имат сериозно присъствие са също така Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Русе и Благоевград. Освен посочените по-горе положителни страни, IT и аутсорсинг компаниите са изградени и привличат сериозни чуждестранни инвестиции, като 44% от тях имат чуждестранна собственост, основно от Великобритания, Холандия, САЩ и Германия. В ситуация на непрекъснато спадащи чуждестранни инвестиции, в която се намира България понастоящем, IT и аутсорсинг компаниите се превръщат в онази бяла лястовица, която може да доведе до обръщане на инвестиционния тренд, да прекрати изтичането на висококвалифицирани експерти, да окаже ползотворно влияние върху реформирането на образователната система и, най-накрая, да доведе до цялостно подобрение на бизнес средата в България.

Всъщност, ако се разгледа внимателно Global Competitive Index на Световния Икономически форум, издание 2016-2017 г., може ясно да се види в кои области България е наистина силно конкурентоспособна. От индексираните 10 основни стълба с общо 53 области, България е класирана на първо място с най-добър резултат в:

  1. Високоскоростен интернет
  2. Брой на процедури по стартиране на бизнес
  3. Грамотност на възрастното население
  4. Достъп до висше образование (изрично следва да се подчертае, че става въпрос за достъп, а не за качество)
  5. Обща данъчна тежест

Изброените по-горе места в класацията са единствените по-напред от 30-то място, като общият индекс или ранк на България е 69 от общо 139 сравнявани държави. Посочените 5 фактора са изключителни важни, за да се разбере, че привлекателността на бизнесите в България, свързани с IT и аутсорсинг почива на 3 основни стълба: бърз интернет, сравнително добра образованост и ниска данъчна тежест.

Ако приемем, че технологичната инфраструктура е даденост и ще продължи да предлага изключително висок стандарт на работа спрямо конкурентните дестинации и ако оценим усилията на самите фирми в изграждането и обучението на своите експерти и служители, дори и да допуснем подпомагане от страна на държавата, то единствената мярка, върху която високотехнологичният бизнес не може да влияе и променя самостоятелно е данъчната тежест в страната.

След всичко казано до тук, дори само публичното говорене на някои от политическите партии за промяна и увеличаване на данъчното бреме в България буди недоумение и може да има изключително негативни последици за страната. В продължение на години различни държави ръководители и институции, при своите многобройни срещи в чужбина се опитваха и продължават да опитват да убеждават чуждестранните инвеститори да инвестират в България, изтъквайки три основни характеристики на бизнес средата в държавата:

  1. Добро географско местоположение
  2. Добре образовано население
  3. Ниски разходи за труд и ниско данъчно бреме

Да, това са основните характеристики на съвременна България. И да, не малко инвеститори чуха тези анонси и решиха да инвестират в България. Изброените по-горе преимущества на страната и сега могат да се видят на сайта на Българската агенция за инвестиции, като корпоративният данък и данък върху личните доходи от 10% са поставени на първите две места в частта “Най-благоприятни данъци в ЕС“.

Част от тези, които повярваха на анонсите на българското правителство и българските политици създадоха успешни бизнеси и вложиха сериозни инвестиции в страната. Направиха това с вярата, че въпреки политическите турболенции в държавата и въпреки проблемите, които са налични в България и за които тя е критикувана или съветвана от страна на Европейската комисия и Европейския съвет, базовата финансова и бизнес инфраструктура няма да бъде променена.

Ето защо е непонятно как може с лека ръка да се инициира и започне промяна във фундамента, върху който е изграден българският бизнес понастоящем – фундамент, поставен преди 8 години от правителството на Сергей Станишев, който въведе плоския данък и направи благоприятни за бизнеса промени в осигурителната система в България.

Важно е да се каже, че самото говорене за увеличаването на данъците в България ще доведе до спиране и отлив на инвестиции, от които страната се нуждае. Ефективното увеличаване на данъчната тежест, и то по този драстичен начин, както предлага БСП, би буквално унищожил конкурентното предимство на целия български бизнес, но особено негативно това действие би се оказало за тези бизнеси, които се съревновават на глобалния пазар, които работят преобладаващо за износ и които са сериозно чувствителни към всяка промяна в бизнес средата. Почти сигурно е, че много от представители на високотехнологичните бизнеси ще преосмислят своите стратегии за бъдещо развитие в България, защото глобализираната световна икономика ще ги принуди да направят това.

С едно подобно действие, като увеличаване на данъчната тежест в страната, ще се прекъсне динамичното развитие на IT сектора и няма да бъде пресилено да се каже, че България може да изпусне своя шанс за превръщане й в световен високотехнологичен лидер – позиция, за която тя има сериозни дадености, работи продължително и упорито и е на прага да реализира.

Добре е всички политици и политически партии в България преди да решат да променят данъчната тежест в страната: да погледнат фактите, да разгледат внимателно цифрите, да прочетете анализите на световните икономически и финансови организации, аналитични центрове и изследователски компании. България постигна много през последните години. Дайте шанс на страната и на нейният достоен народ да усети преимуществата, които страната има в глобалната икономика. Развитието на високите технологии и дейностите с висока добавена стойност са тези предимства, които ще направят разликата в не толкова далечно бъдеще между богатите и успели нации и между изоставащите и провалили се народи.

Финансовата стабилност на макроикономическо ниво е безсмислена цел, ако се унищожава стабилността на бизнес средата в държавата, която е отговорна за всички макроикономически показатели: трудова заетост, достойни доходи, плащане на данъци и социални осигуровки, образователни стандарти и стабилност на платежния баланс чрез стимулиране на износа. Не посягайте на установената вече данъчна система в България и бъдете сигурни, че плодовете на тази стабилност няма да закъснеят.

Дайте шанс на България!

 

Сподели

Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/jvoynovc/public_html/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 38
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *