Икономика Архив

Защо е възможно замразяването на цените в България?

Преди няколко дни финансовият министър на България Симеон Дянков сподели пред водеща българска телевизия своята теза, че адмирира поставянето на ценови таван на някои стоки от първа необходимост, като в случая той спомена цената на млякото, давайки пример с практиката в САЩ. Аргументът в полза на една такава идея била необходимостта децата да имат гарантиран

Защо държавният бюджет на България не е балансиран четвърта поредна година?

Анализ на цел №1 от управленската програма на ГЕРБ Цел № 1 на Приоритет № 1 от управленската програма на ГЕРБ Управленската програма на ГЕРБ, която е съставена след идването на правителството на власт, през неговите първи сто дни, се състои от седем приоритета, всеки от които е съставен от няколко цели, а всяка цел

Идва ли краят на еврозоната?

За съжаление време е вече да се признае, че запазването на еврозоната във вида, в който я познаваме в момента, е невъзможно. Мисля, че вече и на най-твърдите поддръжници на паричния съюз е ясно, че тя не може да бъде спасена. Ето как ще изглежда края на еврозоната. Проблемните страни ще продължат да страдат от

Управленската теория и българската практика

Увод Различните управленски и мотивационни теории се изучават в България още от самото начало на прехода в страната след 1989 г. В началото на 1990-те години изключителна популярност беше придобило изучаването на дисциплината мениджмънт, под чието име се преподаваха всички теории, свързани с фирменото управление. Курсове по мениджмънт имаше в почти всички университети в България,

Възможно ли е устойчиво икономическо развитие?

Днес убедено може да се твърди, че сърцето на капитализма са иновациите. Същевременно може да се каже, че иновациите изискват някаква степен на монопол, за да могат да бъдат защитени. Ако конкуренцията е перфектна, съгласно базовия икономически модел, изобретателите не биха могли да получат никакви приходи от своите изобретения, а без изобретения икономиката би стагнирала.

Сега не е моментът да се сваля ДДС!

Перфектна статия (тук) Две важни неща има в нея: първото е, че показва, че увеличението на разходите за единица труд води до макроикономически дисбаланси (този аргумент е за тези, които твърдят, че наблюдението на тези разходи от Европейската комисия във връзка с механизма за ранно предупреждение не трябва да засяга България, защото нашите заплати били

Какви реформи са ни нужни?

Това е един провокиран коментар на статията „Не спирайте реформите“ на професор Георги Петров, публикувана във в. „Труд“ на 27.10.2010 г. ( http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=655835), която по една или друга причина се появи във Фейсбук. Хубава статия, но съжаление тя пресъздава една идилична представа за икономиката, за социалната среда и за света изобщо. В тази статия има

Един възможен сценарий за кризата в еврозоната

На базата на настоящата информация е ясно, че единствения възможен изход от ситуацията, който пазарите искат, е засилване на правомощията на ЕЦБ до нивото на правомощията, което има Федералния резерв в САЩ. В момента, пазарните участници усещат, че са в сила позиция, поради няколко основни причини. 1.    На първо място те са наясно, че ЕЦБ

Против пазарния фундаментализъм

(Част от един дебат) Нека се насочим към генезиса на намесата на държавата в пазарните отношения. Тази вид намеса е продиктувана от две основни тип причини – или защита на групови, най-вече икономически интереси или, в много по-малка степен, защита на интересите на определен вид избиратели, които са важни за управляващата политическа сила. Могат да

НПО, демокрация, лобизъм и гражданско общество – V част

Причина за налагането на транзитологията в България Важно е обаче да се посочи причината за избора на този модел. На първо място трябва да се посочи начинът, по който започва преходът в България. Той не почива на никакви теоретични основи. Няма разработена стратегия, по която да се извърши трансформация на системата. Няма обучени хора, които