Увод Различните управленски и мотивационни теории се изучават в България още от самото начало на прехода в страната след 1989 г. В началото на 1990-те години изключителна популярност беше придобило изучаването на дисциплината мениджмънт, под чието име се преподаваха всички теории, свързани с фирменото управление. Курсове по мениджмънт имаше в почти всички университети в България,