Архив за автор

Спъват ли фирмените дългове икономическото развитие на България

Настоящото проучване представлява анализ на финансовите задължения на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката, като в основата си той стъпва на информацията и направените изводи в доклада на БСК от януари 2013 г., засягащ данните за задълженията на посочените предприятия към 31.12.2011 г. Въпреки тази отправна точка, настоящият анализ отива отвъд представените данни, като се

Неолиберализмът – една провалена доктрина

След 1980 г. частните и държавни дългове нараснаха драстично до изключително неустойчиви нива.  Съгласно доклад от януари 2012 г. на McKinsey Global Institute[i] общите дългове (държавен и частен) на десетте най-развити икономики в света надхвърлят значително размера на техните икономики, като най драстично увеличение за периода 2000 г. – 2008 г. е отбелязано във Великобритания,

Свободата да се протестира за едно по-добро бъдеще

Председателят на парламента Михаил Миков обвини медиите, че отделяли прекалено голямо внимание на протестите, което всъщност допринасяло за социалното напрежение и поиска те да се отнасят отговорно към задълженията си. Това нелицеприятно изказване обаче, потвърждава факта, че след падането на правителството на ГЕРБ от власт, възможностите на гражданите свободно да изразяват своята обществена позиция нараснаха

Reforms, Law Enforcement and Power

No radical economic reform can be implemented without relevant laws to regulate the economic environment. Establishing the power of the law is one of the basic pillars of modern Western civilization, although it is hardly ever understood in Bulgaria. Here, people still believe that crucial reforms can be made without the need of strong legislation

Реформи, прилагане на закона и власт

Радикални икономически реформи не могат да бъдат прилагани без да са налични съответните закони, регулиращи икономическото пространство. Установяването на силата на закона е един от основните стълбове на модерната Западна цивилизация, въпреки че това не се разбира в България. Тук продължава да се вярва, че решителни реформи могат да бъдат извършени без силно законодателство и

Театърът с „фалшивите“ бюлетини

Много бързо спря офанзивата на новия главен прокурор срещу ГЕРБ. Не само бързо, но и рязко. Имайки предвид бързината, с която правосъдната система в България работи, изненадващо е, че в рамките на два месеца Инспекторатът към ВКП излезе с решение за оневиняване на участниците на срещата в Банкя, което означава, че срещу тях няма да

Отношението на младите симпатизанти на ДСБ към Интернет политиката

Увод Настоящият анализ не представлява социологическо проучване и съответно той не е базиран на предварително определена методология. Същевременно ограниченият брой на респондентите не позволява да бъдат направени прекалено задълбочени анализи за симпатизантите на ДСБ към Интернет политиката. Интересите на интервюираните младежи към посочения въпрос са разнообразни и в определени случаи дори и противоречиви, въпреки че

Какво стои в основата на икономическия просперитет?

В последващия анализ ще бъдат сравнени 30 европейски държави по определени макроикономически показатели, показани в приложената талица, с цел да се открие закономерност по отношение на техните данъчни системи и нивото на икономическото им развитие. Както, надявам се, ще стане ясно от анализа, икономическият просперитет не се базира непременно на вида на данъчните системи и

Политическата криза и възможната дясна алтернатива

Това е третата сериозна политическа и икономическа криза, в която изпада България за последните 23 години. Това, което е общото при тях е, че в основата и на трите стоят икономически аргументи, които намират израз чрез политически средства. В България нито една от кризите не е породена от чисто политически причини. Рухването на социалистическата система

Закономерността на едно уволнение

След уволнението на Симеон Дянков има сериозни опити от определени медийни кръгове да излъскат неговия имидж. Затова е важно да се каже, че нищо от това, което Симеон Дянков обеща преди да влезе във властта не се изпълни. Нито в бюджета постъпиха 800 млн. лв. от свързването на електроните системи на митниците и данъчните, нито