Рискове, свързани с конфронтационното поведение на Русия

Реалистично ли е очакването Русия да остане незасегната от конфронтационното си поведение срещу Запада, което демонстрира в последните години и което ескалира с анексията на Крим? Обективните факти сочат, че ако Западът реши да наложи икономически санкции на Русия, това ще нанесе сериозни щети на нейната икономика, което в крайна сметка ще доведе до политически

Реиндустриализация или завръщане към социализма

В края на м. ноември 2013 г. министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обяви, че правителството ще предприеме мерки за „реиндустриализация“ на българската икономика, като смисълът влаган в този термин представлява закупуване от страна на държавата на определени производствени активи, прекратили своето функциониране или намиращи се в тежко финансово състояние и възстановяване на тяхната

Антициничният морал на Реформаторския блок

Любопитен е следният парадокс, пише в своята разработка „Идеологическата шизофрения на прехода“ Димитър Вацов: победителите от Студената война – Западът – предлагаха като образцов модел за нашите страни комбинацията от демокрация и пазарна икономика (т.е. „либерална демокрация” от западен тип). „Десните” у нас със сигурност искахме демокрация, но малцина в самото начало искахме „капитализъм” (т.е.

Спъват ли фирмените дългове икономическото развитие на България

Настоящото проучване представлява анализ на финансовите задължения на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката, като в основата си той стъпва на информацията и направените изводи в доклада на БСК от януари 2013 г., засягащ данните за задълженията на посочените предприятия към 31.12.2011 г. Въпреки тази отправна точка, настоящият анализ отива отвъд представените данни, като се

Неолиберализмът – една провалена доктрина

След 1980 г. частните и държавни дългове нараснаха драстично до изключително неустойчиви нива.  Съгласно доклад от януари 2012 г. на McKinsey Global Institute[i] общите дългове (държавен и частен) на десетте най-развити икономики в света надхвърлят значително размера на техните икономики, като най драстично увеличение за периода 2000 г. – 2008 г. е отбелязано във Великобритания,

Свободата да се протестира за едно по-добро бъдеще

Председателят на парламента Михаил Миков обвини медиите, че отделяли прекалено голямо внимание на протестите, което всъщност допринасяло за социалното напрежение и поиска те да се отнасят отговорно към задълженията си. Това нелицеприятно изказване обаче, потвърждава факта, че след падането на правителството на ГЕРБ от власт, възможностите на гражданите свободно да изразяват своята обществена позиция нараснаха

Reforms, Law Enforcement and Power

No radical economic reform can be implemented without relevant laws to regulate the economic environment. Establishing the power of the law is one of the basic pillars of modern Western civilization, although it is hardly ever understood in Bulgaria. Here, people still believe that crucial reforms can be made without the need of strong legislation

Реформи, прилагане на закона и власт

Радикални икономически реформи не могат да бъдат прилагани без да са налични съответните закони, регулиращи икономическото пространство. Установяването на силата на закона е един от основните стълбове на модерната Западна цивилизация, въпреки че това не се разбира в България. Тук продължава да се вярва, че решителни реформи могат да бъдат извършени без силно законодателство и

Театърът с „фалшивите“ бюлетини

Много бързо спря офанзивата на новия главен прокурор срещу ГЕРБ. Не само бързо, но и рязко. Имайки предвид бързината, с която правосъдната система в България работи, изненадващо е, че в рамките на два месеца Инспекторатът към ВКП излезе с решение за оневиняване на участниците на срещата в Банкя, което означава, че срещу тях няма да

Отношението на младите симпатизанти на ДСБ към Интернет политиката

Увод Настоящият анализ не представлява социологическо проучване и съответно той не е базиран на предварително определена методология. Същевременно ограниченият брой на респондентите не позволява да бъдат направени прекалено задълбочени анализи за симпатизантите на ДСБ към Интернет политиката. Интересите на интервюираните младежи към посочения въпрос са разнообразни и в определени случаи дори и противоречиви, въпреки че