НПО, демокрация, лобизъм и гражданско общество – V част

Причина за налагането на транзитологията в България Важно е обаче да се посочи причината за избора на този модел. На първо място трябва да се посочи начинът, по който започва преходът в България. Той не почива на никакви теоретични основи. Няма разработена стратегия, по която да се извърши трансформация на системата. Няма обучени хора, които

Защо изхарчването на Сребърния фонд е престъпление?

Сребърният фонд има едно единствено предназначение и то е с натрупаните в него средства да се посрещнат бъдещите нараснали разходи на пенсионната система след 2018 г. Тук е важно да се спомене, че със създаването на Държавната консолидационна компания правителството грубо наруши закона за Сребърния фонд като за това никой до този момент не му

НПО, демокрация, лобизъм и гражданско общество – IV част

Концептуална теоретична рамка на дейността на българските тинк-танкове Два са основните стълба, на които българските тинк-танкове градят своята експертиза – това е т.нар. транзитология от една страна, което е филосовската и социологическа база за развитие на тяхната дейност и парадигмата на Вашингтонския консенсус, който дава икономическото измерение на тяхната ориентация. Транзитологията възниква през 1986 г.

НПО, демокрация, лобизъм и гражданско общество – III част

Генезисът Началото на българските тинк-танкове е поставено през пролетта на 1989 г. със създаването на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), доста преди официалното падане на комунистическия режим на 10.11.1989 г.(Основната фактология, касаеща създаването на българските тинк-танкове е взета от книгата „Експертите на прехода“ на Достена Лаврен, издадена през 2010 г. от издателство Изток-Запад). Някои

НПО, демокрация, лобизъм и гражданско общество – II част

Анализ на ситуацията В България основните икономически тези се съобщават и представят на обществото от няколко експерта, работещи в малък брой неправителствени организации, обозначени като тинк-танкове, които са създали своето реноме на професионалисти и изразители на общественото мнение през изминалите и най-предизвикателни години на прехода. Ако се разгледат нещата в ретроспекция ще се види, че

НПО, демокрация, лобизъм и гражданско общество – I част

Увод В настоящото изследване ще стане въпрос за създаването и общественото влиянието на някои български НПО, които се възприемат от тях самите, а и от общественото мнение, наложено чрез медиите, по-скоро като тинк-танкове, отколкото като обикновени неправителствени организации. Със своята дейност те всъщност осъществяват лобизъм, но този лобизъм е насочен към формиране на обществено мнение

Първата дама и нейната драма

С нежелание започвам да пиша този постинг, но трябва да споделя впечатленията си. Поводът е личността на президентшата Юлияна Плевнелиева, която за последните два дни е може би най-обсъжданата личност поне в он-лайн пространството, затъмнила може би дори и присъствието в него на Бойко Борисов. Всичко започна от нейната липса на инаугурацията на новия президент,

Една прогноза за 2012

Европа ще потъне в двойна рецесия, която ще бъде по-лека в ядрото на ЕС, Франция и Германия и по-дълбока в средиземноморските държави. С оглед на влошените  изгледи за растеж, дълговата криза, която започна в Гърция и се разпространи в Ирландия, Португалия, Италия и Испания ще продължи да упражнява натиск. Гърция ще фалира! Италия ще изпита

Защо в България няма гражданско общество?

Защото българинът не е узрял за ползите от гражданското общество. Българинът все още се чувства като поданик на държавата си, а не като гражданин, от чиито действия зависи управлението и развитието на страната. В България поданиците служат на държавата, вместо държавата да служи на гражданите, както е в страните с развито гражданско общество. Тук държавата

Възможен ли е свят без политици и държави

Напоследък следя с неприязън изявите на някои „експерти“, които искрено вярват, че е възможен свят без политици и държави – свят, където властват единствено пазара и пазарните сили. Срещу политиците, държавата и държавните институции се изсипват купища критики (не, че не са заслужени, но тук говорим на теоретично ниво) като основните аргументи са, че пазарът