Възможен ли е професионален лобизъм в България?

За професионален лобизъм в една държава би могло да се говори тогава, когато съществуват добре развити демократични процедура и професионални, добре подготвени  политици. Тези процедури могат да бъдат записани в закони или възприети в практиката, но основното изискване е да има наложено в обществото съзнание, че нарушаването на тези процедури е недопустимо и всяка проява

Защо съм християндемократ

Една от главните съвременни политически разновидности на консервативната идеология и практика е християндемокрацията. Като идеология тя е следствие от продължителното взаимодейстние между традиционни консервативни идеи и християнската идеология, като отчита появата на модерната демокрация, влиянието на либералните и нововъзникналите социалистически идеи. Християндемокрацията като самостоятелно идеологическо течение възниква в края на ХIХ век след прочутата енциклика

Безумната вяра, че властта може да се задържи вечно

Ясно е, че всички безобразия, които се извършиха по отношение на предизборното законодателство, по конституирането на изборните комисии и най-вече по време на самите избори се прави с една единствена цел – разширяването на властта и окопаването във властта на ГЕРБ. Това поведение цели едно единствено нещо – задържане на властта максимално дълго. Ако приемем

Бюджет 2012 – поредната крачка към колапса на българската икономика

Бюджет 2012 е поредната крачка към колапса на българската икономика. В този бюджет има няколко стряскащи неща, които ако се случат, България ще се изправи пред проблеми, много подобни на тези в Румъния и Латвия, а защо не и на тези в Гърция, въпреки че причините ще са от различно естество. Сериозно впечатление прави неадекватната

Избори, демокрация и медии

Ако някой смята, че в момента огромната част от българските медии са силно зависими от управляващите и де факто работят за изграждане на техния имидж, нека да изчака момента, когато ГЕРБ вземе цялата власт в страната. Тогава просто няма да има българска институция, която да изразява различна гледна точка от тази на управляващите. Всъщност медиите

Борба с кризата с бягство от решенията

Повечето от държави от Европейския съюз влязоха в рецесия още през второто тримесечие на 2008 година. Това създаде усещането в управляващите (тройната коалиция тогава), че България ще остане изолирана от световните процеси и ще се превърне едва ли не в остров на стабилността сред океана на потъващи икономики. Такъв тип отношение към проблемите показа неподготвеността

Абсурдът на днешна България

Няма как да има нормално общество при условие, че половин милион българи са неграмотни, друг половин милион са с начално образование и още 1.5 милиона са с основно. Тези хора формират две трети от работната сила в страната и половината от цялото население. Това е пълна трагедия. Няма как да има нормално общество при условие,