2 309 Преглеждания

Държавните бензиностанции са признание за регулаторен провал

Понастоящем в България има 3200 бензиностанции и по техния брой страната заема девето място в ЕС (без Хърватия). По брой на бензиностанции на глава на населението обаче, страната ни е на второ място, с 1 бензиностанция на 2188 души, изпреварена единствено от Гърция. 

Източник: Eurostat

Разбира се, заявената цел на правителство за понижение и стабилизиране на цените на горивата в страната чрез изграждане на верига от държавни бензиностанции може да бъде постигната, но въпросът е дали наистина това е механизмът, по който това трябва да се случи.

Видно е, че в страната има силно развит сектор, състоящ се от мощни, основно чуждестранни, но и местни вериги бензиностанции. За да може държавата да повлияе в чувствителна степен върху цените на дребно, тя трябва да изгради огромен брой бензиностанции, което ще изисква сериозен капиталов ресурс, който със сигурност може да се използва по-адекватно. Заявеното намерение от страна на държавата за изграждане на стотина бензиностанции надали ще има потенциала да повлияе чувствително на ценовото ниво на горивата в България, тъй като подобен брой би представлявал около 3% от общия брой бензиностанции. Същевременно подобна инвестиция се оценява на от порядъка на 250 млн. лв.

Освен това и в настоящия момент има няколко вериги от бензиностанции, които продават на значително по-ниски цени, отколкото са цените на основните пазарни играчи в бранша. От тази гледна точка и сега на пазара има играчи, които де факто изпълняват поставената цел на държавата – да дават алтернатива и да предлагат горива на по-ниски цени. Не е ясно защо държавата мисли, че ще изпълнява тази роля по-успешно.

Тъй като проблемът с цените на горивата в страната е много стар и българската общественост се занимава с него от много години, многобройни анализи и институционални изследвания на сектора показват, че основните причини за по-високите цени по бензиностанциите на големите вериги всъщност са две:

  1. На първо място това е фактът, че Лукойл-България притежава около 80% от обема на данъчните складове, в които може да се съхранява гориво в страната, като достъпът до тези складове е затруднен и икономически неизгоден за независимите пазарни играчи в сектора
  2. Упоритият отказ на българското правителство да разреши използването на лицензираните данъчни складове в съседните на България държави от ЕС за целите на търговията и доставката на горива, като по този начин отнеме конкурентното предимство на Лукойл-България

Разбира се, в случая следва да бъде отбелязан и невъзможността или отказът на КЗК да удостовери наличието на картелни практики при ценообразуването на горивата в България. Решението на правителството за създаване на държавни бензиностанции всъщност е признание на поражението държавата да изпълни своята регулаторна роля в сектора на горивата.

Други страни в ЕС с държавни бензиностанции

Наличието на държавни бензиностанции в държавите-членки на ЕС не е прецедент. Понастоящем в поне други две държави-членки има държавни оператори на бензиностанции – това са Унгария и Словакия, но трябва да се има предвид, че тези структури са наследство от социализма и просто не са били приватизирани, докато в България приватизацията на държавния монополист Петрол беше извършена отдавна. От такава гледна точка подобна идея в настоящия момент изглежда напълно неприемлива, защото цели връщането към една политика, от която държавата се отказа по време на прехода към пазарна икономика.

Икономически последствия

Изграждането на минимален брой бензиностанции надали ще промени сериозно ценовото ниво в страната, ако това остане единственият механизъм, на който правителството разчита за постигане на ниски и стабилни цени. 

От чисто икономическа гледна точка, ако цените на държавните бензиностанции не са съобразени с пазарната конюнктура и са прекалено ниски, то това ще предизвика сериозно потребление и или цените ще трябва да се увеличат и те да достигнат до нивото на останалите бензиностанции, които предлагат и понастоящем горива на по-ниски цени, или да продължат да продават на по-ниски от пазарните цени, което пък ще доведе до загуба на обществен ресурс, а и до реакция на ЕК за недопустима държавна намеса, която има дъмпингов ефект спрямо останалите пазарни играчи. 

Ако приемем, че държавата няма да си позволи да продава на цени под пазарно обоснованите, то тогава каква добавена стойност ще има нейната намеса, тъй като и в момента има бензиностанции, които продават горива на много по-ниски цени от тези на основните вериги?

Отражение върху сектора на горивата

На базата на всичко казано по-горе, освен ако държавата не приложи допълнителни механизми за въздействие на пазара, то нейното влияние върху сектора ще бъде минимално или незабележимо. За сметка на това ще бъде изхарчен неефективно сериозен държавен ресурс, който може да намери много по-смислено приложение. Има и опасност с много висока вероятност подобно начинание на държавата да доведе и до неприемливи управленски и корупционни практики, от които за съжаление България страда и е критикувана от дълги години. 

Сподели

Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/jvoynovc/public_html/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 38
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *