3 379 Преглеждания

Управленската програмата на правителството – отказ от десни политики

Документът, който е озаглавен Управленска програма на правителството (поне така беше презентиран в медиите) е по-скоро компилация от предизборните програми на партиите, формиращи правителството, отколкото действителна управленска програма. Тя представлява лист с пожелателен характер, в който няма разписани приоритети, цели и мерки по начина, по който би следвало да се структурира една управленска програма. Икономическата част на програмата включва 5 основни теми, както следва:

Икономика и растеж с 14 точки

Публични финанси с 16 точки

Еврофондове с 5 точки

Законодателни промени в сферата на обществените поръчки – 1 точка

Електронно управление и държавна администрация – с 5 точки

Общо икономическата част съдържа 41 точки, като има още 10 подточки към някои от точките. Документът не отговаря на структурата на отделните предизборни програми на отделните партии, което означава, че е компилиран самостоятелно, явно в следствие на дебатите покрай съставянето на коалицията.

Основната част от програмата е формирана от предизборните програми на ГЕРБ и Реформаторския блок, като сериозно присъствие има и част от програмата на АБВ, най-вече свързана с промяна на данъците и изразходване на бюджетни ресурси. Това, което прави впечатление е, че в програмата са останали лобистките текстове от предизборната програма на ГЕРБ, най-вече в областта на туризма, в която част мерките са разписани по-подробно. Прави впечатление, че Реформаторският блок е отстъпил от зарисаното в предизборната си програма ограничаване на преразпределителната роля на бюджета до 38% и в Управленската програма фигурира числото 39%.

Същевременно в програмата е влязъл текст, предложен от АБВ за въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари. Този текст най-вероятно е във връзка с дебатирания в ЕС Данък върху финансовите транзакции и може би е предложен от Ивайло Калфин. Българската позиция по въпроса не е еднозначна и по-скоро България се е изказвала против този данък, най-вече заради опозицията на БНБ, но начинът по който е записан текстът, предсавлява лява мярка.

Всъщност в програмата никъде не се говори за запазване на данъчната тежест, въпреки че такива текстове има в предизборните програми и на ГЕРБ и на РБ. За сметка на това в програмата на АБВ изрично е записано, че ще се настоява за премахване на плоския данък и преминаване към умерено прогресивно подоходно облагане. Най-вероятно това е и причината подобен текст да отпадне от Управленската програма на коалицията. Същевременно в програмата е записано изискването за консервативно управление на държавните финанси – бюджет и дълг, което не е ясно как се вписва в очакването за удвояване на държавния дълг и на бюджетния дефицит през тази и следващата година. Трябва да се спомене и записаното обединяване на НАП и ДА Митници, което е важно изискване от предизборната програма на ГЕРБ.

Предизборната програма на Патриотичния фронт не е представена в чист вид, тъй като няма данни каква точно е предизборната програма на Фронта. На сайта им има само една рекламна брошури буквално с няколко реда без допълнителна конкретика.

Прави впечатление също така, че частта за европейските средства съответства почти изцяло на предизборната програма на ГЕРБ, на което тази партия явно отдана много сериозно значение. От друга страна в частите за обществените поръчки и за електронното управление и държавната администрация превес взимат мерките, заложени в програмата на РБ.

В заключение може да се каже, че Управленската програма на правителството представлява един набор от текстове с пожелателен характер. Голяма част от записаните мерки изискват сериозна намеса на държавата или не дават представа за начина на тяхното осъществяване. Други мерки пък са израз на сериозен лобизъм от страна на определени икономически сектори и то най-вече от сектор Туризъм. Основните точки, характеризиращи дясна икономическа политика в предизборните програми на ГЕРБ и РБ, са изоставени, като за сметка на това са включени точки от програмата на АБВ за увеличаване на данъците и на държавните разходи в определени отрасли на икономиката, най-вече в сферата на износа и иновативните технологии, като е заложено създаването на инвестиционен държавен фонд. От тази гледна точка Управленската програма на правителството е противоречива, тъй като включва някои взаимоизключващи се текстове и същевременно не е дясна. Ако правителството предприеме действия за увеличаване на данъците и на създаването на инвестиционни фондове с бюджетни средства, то ще бъде много трудно подобен тип политика да бъде различена съществено от тази, провеждана от правителството на Пламен Орешарски, а лобистките текстове в програма допълнително ще изкривят икономическата ситуация в страната.

Сподели

Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/jvoynovc/public_html/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 38
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *